Logo

Our Posts

Obowiązek zapłaty na podstawie art. 143c ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę. Problematyczne kwestie związane z tą instytucją adwokat Katarzyna Iwańska analizuje wraz z radcą prawnym Marcinem Szwanenfeldem w artykule opublikowanym w dwóch częściach na łamach miesięcznika „Przetargi Publiczne”:

http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8441,odpowiedzialnosc-zamawiajacego-za-zaplate-podwykonawcy-cz-1.html

http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8481,odpowiedzialnosc-zamawiajacego-za-zaplate-podwykonawcy-cz-2.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *