Logo

Our Posts

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Pomagamy w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, licencji, koncesji, decyzji m.in. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń m.in. na budowę lub użytkowanie obiektów.

Wspieramy klientów w całym procesie budowlanym.

Sporządzamy opinie prawne, pisma, wnioski, środki odwoławcze jak zażalenia oraz odwołania, a także skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *