Logo

Our Posts

Ochrona dóbr osobistych

Reprezentujemy osoby fizyczne oraz prawne w sporach dotyczących naruszenia wartości uznawanych za dobra osobiste.

Do dóbr osobistych należą, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Za dobra osobiste każdego człowieka uznawane są także m. in. sfery życia psychicznego, życie rodzinne, życie prywatne, w tym intymne, kult pamięci osoby zmarłej oraz poczucie przynależności do określonej płci.

Pomożemy, gdy Twoje dobro osobiste zostanie naruszone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *