Logo

Our Posts

Obniżenie ceny

Często spotykamy się z sytuacją, w której dochodzi do sprzedaży rzeczy wadliwej. Warto wówczas zadać sobie następujące pytanie: Czy jeżeli kupujący otrzymał wadliwy produkt, odstąpienie od umowy jest jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji?
Art. 560 kodeksu cywilnego wyraźnie wskazuje na inne rozwiązania w takim przypadku.

Jednym z nich jest żądanie obniżenia ceny rzeczy wadliwej. W tym celu kupujący musi złożyć odpowiednie oświadczenie woli o obniżeniu ceny. Konieczne jest, aby kupujący wyraźnie określił, o jaką kwotę cena ma być obniżona –  wówczas często staje się to przedmiotem sporu, między kupującym, a sprzedającym. Przepisy o obniżeniu ceny stosuje się odpowiednio do umów sprzedaży, jak i umów o dzieło oraz umów o roboty budowlane.

Odpowiednie obniżenie umówionej kwoty wiąże się z pytaniem o wysokość tej redukcji. Obniżenie ceny nie może być bezpodstawne i niepoparte żadnymi argumentami, bowiem zgodnie z art. 560 § 3 Kodeksu Cywilnego „Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.” Zatem niezbędne jest wskazanie wytycznych, jakimi należy kierować się przy obniżaniu świadczenia pieniężnego.

Aby określić kwotę obniżenia, należy zwrócić uwagę na proporcję, w jakiej znajduje się wartość danej rzeczy jako całości wolnej od wad, do wartości tej rzeczy z wadą. W przypadku, gdy istnieją trudności w ustaleniu kwoty obniżenia, kupujący nie może zostać pozbawiony swoich praw. W takiej sytuacji istnieje możliwość powołania dowodu z opinii biegłego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *