Logo

Martyna Ratajczyk

Martyna Ratajczyk
Adwokat 

 

Specjalizuje się w prawie karnym, karno – skarbowym oraz rodzinnym. Ma bogate doświadczenie w praktyce procesowej, zarówno jako pełnomocnik w sporach sądowych w sprawach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych.

Szczególne miejsce w obszarze jej zainteresowań zawodowych zajmują również sprawy o ochronę dóbr osobistych oraz tematyka prawa medycznego i prasowego.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa cywilnego.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej została wpisana na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w kancelariach radców prawnych, kancelariach adwokackich oraz podczas kilkuletniej praktyki w kancelarii notarialnej w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim, posługuje się także językiem hiszpańskim.

doświadczenia w obsłudze klientów biznesowych

pełnego zaangażowania

pewności, że jesteś w dobrych rękach