Logo

Kategoria: Specjalizacje

Prawo autorskie i własność przemysłowa

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz nieuczciwej konkurencji. Świadczymy pomoc prawną w transakcjach związanych z nabywaniem oraz zbywaniem praw autorskich i praw pokrewnych oraz udzielaniem licencji do tych praw. Przygotowujemy umowy przeniesienia praw oraz umowy licencyjne.

read more

Prawo karne i proces karny

Sprawy z zakresu prawa karnego są sprawami szczególnymi. Wymagają od adwokata wyjątkowego zaangażowania, wyczucia oraz odpowiedniego podejścia do klienta. Wszystko to oferuje nasza Kancelaria. Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego oraz karno-skarbowego. Występujemy we wszystkich stadiach postępowania, tj. w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, postępowaniu apelacyjnym, a także w postępowaniu […]

read more