Logo

Katarzyna Iwańska

Katarzyna Iwańska
Adwokat 

 

Specjalizuje się w sprawach cywilnych i procesach gospodarczych. Doradza w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, zamówień publicznych oraz windykacji należności. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców.

Szczególne miejsce w obszarze jej zainteresowań zawodowych zajmuje tematyka prawa autorskiego oraz własności przemysłowej.

Po studiach prawniczych ukończonych na Uniwersytecie Szczecińskim, odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2013 roku.

Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w sądzie oraz kancelariach adwokackich w Szczecinie i Poznaniu.

Jest współautorem książki pt. „Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia”.

Biegle włada językiem angielskim.

doświadczenia w obsłudze klientów biznesowych

pełnego zaangażowania

pewności, że jesteś w dobrych rękach