Logo

Our Posts

Jak spisać testament?

Obecnie jedynym sposobem na rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu. Spadkodawca może sporządzić testament własnoręczny (tzw. holograficzny), czyli w całości napisany pismem ręcznym. Testament może też przyjąć formę aktu notarialnego.

Dla ważności testamentu własnoręcznego konieczne jest, aby:

  • był sporządzony w całości pismem ręcznym (a więc nie wystarczy tylko podpisany wydruk komputerowy);
  • opatrzyć go podpisem spadkodawcy, przy czym podpis nie może pozostawiać żadnych wątpliwości co do osoby, która sporządzała testament.

Testament powinien być opatrzony datą, jednak nie jest to konieczne i nie przesądza to o jego ważności, pod warunkiem, że nie ma wątpliwości co do treści testamentu, wzajemnego stosunku kilku testamentów lub zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu.

Prawo wyklucza sporządzanie testamentów wspólnych, można więc sporządzić tylko taki testament, w którym zawarte są rozrządzenia jednego spadkodawcy. Jeden spadkodawca może jednak sporządzić kilka testamentów. W każdej chwili ma prawo odwołać cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *