Logo

Our Posts

Darowizna

Darowizna jest umową, na mocy której darczyńca jest zobowiązany, do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby przez niego obdarowanej, kosztem swojego majątku. Inaczej mówiąc jest to nieodpłatne przysporzenie korzyści obdarowanemu kosztem majątku darczyńcy.  Przedmiotem darowizny może być prawo majątkowe, a także prawa o charakterze niepieniężnym. Darczyńca nie może żądać jakiegokolwiek świadczenia od drugiej strony, co nadaje umowie charakter jednostronnie zobowiązujący.

Oświadczenie woli darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak niezachowanie tej formy nie przesądza o jej ważności, ponieważ umowa darowizny staje się ważna, gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Jeżeli przedmiot darowizny posiada wady, wówczas darczyńca musi naprawić szkody, które powstały przez to, że nie zawiadomił obdarowanego o wadzie rzeczy we właściwym czasie. Jednakże darczyńca nie ma takiego obowiązku w sytuacji, gdy obdarowany mógł z łatwością te wady zauważyć.

Zgodnie z art. 900 Kodeksu cywilnego odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *